Rinvoq®

Werkzame stof  upadacitinib
Houder Abbvie
Status Lopend
Indicatie behandeling van volwassenen met ernstige ankylosing spondylartritis die geen andere geschikte behandelingsoptie hebben en niet in aanmerking komen voor deelname aan een klinische studie.
Openbare documenten Goedkeuring
  Informatie voor de patiënten
  Geïnformeerde toestemming
Laatste update 03/06/2021

 

Laatste update op 03/06/2021