Rinvoq® - 202110

Werkzame stof upadacitinib
Houder AbbVie Belgium sa/nv
Status Lopend
Indicatie de behandeling van patiënten met atopisch dermatitis die geen andere geschikte behandelingsoptie hebben en niet in aanmerking komen voor deelname aan een klinische studie
Openbare documenten Goedkeuring
  Informatie voor de patiënten
  Geïnformeerde toestemming
Laatste update 23/07/2021

 

Laatste update op 17/11/2021