Tolvaptan

Werkzame stof Tolvaptan
Houder Otsuka Pharmaceutical Development and Commercialization, Inc
Status Lopend
Indicatie behandelding van kinderen en adolescente patiënten met autosomaal dominante polycysteuze nierziekte totdat ze 18 jaar zijn nadat ze met succes hebben deelgenomen aan de klinische studie met nummer 156-12-298 en deze hebben voltooid
Openbare documenten Goedkeuring
  Informatie voor de patiënten
  Geïnformeerde toestemming
Laatste update 10/08/2022

 

Laatste update op 23/04/2024