Tukysa®

Werkzame stof

tucatinib (ONT-380)

Houder

Seagen

Status

afgesloten

Indicatie

in combinatie met trastuzumab en capecitabine voor de behandeling van volwassen patiënten met HER2 positieve, lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, die ten minste 2 voorafgaande anti HER2 behandelschema’s hebben gekregen

Openbare documenten  

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

19/04/2024

Laatste update op 19/07/2024