Tukysa®

Werkzame stof

tucatinib (ONT-380)

Houder

Seagen

Status

Lopend

Indicatie

in combinatie met trastuzumab en capecitabine voor de behandeling van volwassen patiënten met HER2 positieve, lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, die ten minste 2 voorafgaande anti HER2 behandelschema’s hebben gekregen

Openbare documenten  

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

10/07/2023

Laatste update op 15/09/2023