Bons voor verdovende middelen (Verdovingsbons)

Opgelet. Vanaf 1 september 2023 moet de nieuwe online applicatie van het FAGG, www.narcoreg.be, worden gebruikt die de papieren verdovingsbonnen vervangt. De papieren verdovingsbonnen worden vanaf 1 september dus niet meer gebruikt en mogen door u worden vernietigd door ze te verscheuren. Meer informatie.
Dit betekent ook dat de maandelijkse verkoopregisters niet langer per e-mail aan het FAGG moeten worden verstrekt.


Leveringen die vóór 1 september zijn besteld met een papieren verdovingsbon, maar na 1 september geleverd, moeten worden geregistreerd in Narcoreg. De papieren verdovingsbon moet wel nog worden bewaard.

Een verdovingsbon die is opgesteld in september mag worden geannuleerd en vernietigd, tenzij het gaat om een achterstallige correctie van een levering die plaatsvond vóór 1 september. Ook in dat geval moet de papieren verdovingsbon worden bewaard.

Het is mogelijk om nog papieren bonnen te bestellen bij de dienst Verdovende Middelen van het FAGG voor zulke achterstallige correcties.

De retributie voor 2023 bedraagt 20,74€ per reeks van 100 verdovingsbonnen.

Deze bonnen kunnen eenvoudigweg besteld worden door overschrijving van dit bedrag op het bankrekeningnummer: BE32 6790 0220 2102 (BIC: PCHQBEBB) op naam van:           
                FAGG – Verdovingsbonnen
                Galileelaan 5/03
                1210 Brussel

In de mededeling moet het stamboeknummer van de apotheek of het nummer van de activiteitenvergunning vermeld worden alsook het hoogste bonnummer dat u nog in uw bezit heeft.
Indien u eerder nog geen bonnen besteld heeft, vermeldt u i.p.v. het hoogste bonnummer ‘eerste aanvraag’.

Deze overschrijving geldt als bestelling, er is geen ander document vereist. Per overschrijving kunnen meerdere reeksen bonnen worden besteld.

De maximale leveringstermijn voor de bonnen bedraagt ongeveer 4 weken, dus gelieve steeds op tijd uw bonnen te bestellen.

Voor een apotheek is het uiterst belangrijk dat elke wijziging (titularis, adres, …) op tijd gemeld wordt aan de bevoegde dienst van het FAGG ten einde verdovingsbonnen met accurate en correcte gegevens te bekomen:

·         In het geval van een apotheek open voor het publiek moeten wijzigingen steeds gemeld worden aan de dienst ‘Registratie van apotheken’ via het formulier, beschikbaar op de volgende pagina: Voor het publiek opengestelde officina - Menselijk Gebruik - FAGG.
Opgelet! Een onvolledig dossier of een dossier in behandeling bij deze dienst kan een belangrijke vertraging voor de levering veroorzaken. Bovendien kunnen er bonnen met foute gegevens worden opgestuurd indien dit dossier niet wordt bijgewerkt.

·         In het geval van een ziekenhuisapotheek, moeten wijzigingen gemeld worden aan de inspecteurs van ziekenhuisapotheken (contactgegevens zie: Ziekenhuisapotheek - Menselijk gebruik - FAGG

In geval van een verandering van titularis moeten de aanwezige bonnen op naam van de vorige titularis volledig gebruikt worden, waarbij zijn naam vervangen wordt door de naam van de nieuwe titularis.

De verdovingsbonnen zijn gelinkt aan de fysieke plaats van levering van deze producten. Bijgevolg, in geval van een overbrenging van een apotheek of een verhuis van plaats van verrichtingen moet steeds een nieuwe reeks bonnen worden besteld. Ongebruikte bonnen op het oude adres dienen per post terug gezonden te worden naar het FAGG.

Contact: 02/528.40.00 of  per mail via narcotics@fagg.be

Laatste update op 01/09/2023