Bons voor verdovende middelen (Verdovingsbons)

Opgelet. Vanaf 1 september 2023 moet de nieuwe online applicatie van het FAGG, www.narcoreg.be, worden gebruikt die de papieren verdovingsbonnen vervangt. De papieren verdovingsbonnen worden vanaf 1 september dus niet meer gebruikt en mogen door u worden vernietigd door ze te verscheuren. Meer informatie.
Dit betekent ook dat de maandelijkse verkoopregisters niet langer per e-mail aan het FAGG moeten worden verstrekt.


Leveringen die vóór 1 september 2023 zijn besteld met een papieren verdovingsbon, maar na 1 september geleverd, moeten worden geregistreerd in Narcoreg. De papieren verdovingsbon moet wel nog worden bewaard.

Een verdovingsbon die is opgesteld in september 2023 mag worden geannuleerd en vernietigd, tenzij het gaat om een achterstallige correctie van een levering die plaatsvond vóór 1 september. Ook in dat geval moet de papieren verdovingsbon worden bewaard.

Sinds 1 juni 2024 is het niet meer mogelijk om papieren bonnen te bestellen bij de dienst Verdovende Middelen van het FAGG voor zulke achterstallige correcties.
 

Contact: 02/528.40.00 of  per mail via narcotics@fagg.be

Laatste update op 04/06/2024