Voor wie?

De webapplicaties zijn bedoeld voor twee specifieke doelgroepen:

  • Marktdeelnemers die een activiteit uitoefenen in verband met medische hulpmiddelen. Dat zijn fabrikanten, gemachtigde vertegenwoordigers, invoerders, distributeurs (groothandelaars en detailhandelaars), uitvoerders, fabrikanten van hulpmiddelen naar maat, zorginstellingen, assembleurs en sterilisatoren van systemen en behandelingspakketten en technici die thuis medische hulpmiddelen installeren zoals opgenomen in de lijst van artikel 60, tweede lid, van de wet van 15 december 2013.
  • De diensten van het FAGG
    • De Afdeling “Gezondheidsproducten” van het DG POST vergunning van het FAGG is bevoegd voor de registratie van de hogergenoemde marktdeelnemers en voor de registratie van hun activiteiten en de klassen van medische hulpmiddelen. Deze afdeling maakt gebruik van de applicatie “Mijn bedrijfsgegevens” en “Mijn activiteiten”.
    • De diensten van het DG INSPECTIE, die bevoegd zijn voor het toezicht op de markt van de geneesmiddelen en gezondheidsproducten, zoals medische hulpmiddelen, gebruiken dezelfde applicaties als de diensten van het DG INSPECTIE.

De registratie van de marktdeelnemers, de invoering van de informatie over hun activiteiten en de deelname aan de risicoanalyse zullen ons toelaten om de spelers beter te kennen en te beschikken over dynamische databanken. Deze applicaties, die u zelf kunt aangepast afhankelijk van de evoluties, wijzigingen of aanpassingen van de informatie en inlichtingen die u ons verstrekt, zullen ons toelaten om uw activiteiten op de voet te volgen.

Na analyse van de inlichtingen die u verstrekt, zullen wij onze inspecties beter kunnen plannen en uitvoeren, en zullen onze controleopdrachten gerichter kunnen plaatsvinden.

De interactiviteit tussen de marktdeelnemers en het FAGG zal via deze applicaties aanzienlijk worden verbeterd, vermits deze toelaten om diverse documenten en informatie uit te wisselen voor een ​​betere opvolging van de inspecties. De verzending van de inspectieverslagen naar de marktdeelnemers en van de corrigerende actieplannen naar het FAGG, op basis van standaarddocumenten, zal de processen harmoniseren.

Laatste update op 02/06/2020