Wat zijn de voordelen voor de proefpersonen?

Door deel te nemen aan een klinische proef bent u eerst en vooral solidair met de generaties van vandaag en morgen. Een belangrijk gebaar van solidariteit op wereldniveau waar u trots mag op zijn en waarvoor u ieders erkenning verdient.

Aangezien deelnemende patiënten via sommige klinische proeven toegang krijgen tot de nieuwste behandelingen voordat deze op de markt komen, speelt de behandelende arts een sleutelrol bij de voorlichting van zijn patiënt over de verschillende mogelijke scenario’s (placebo of geneesmiddel). Via dergelijke proeven kunnen proefpersonen dus toegang krijgen van de meest recente wetenschappelijke vooruitgang. Soms kan dit een nieuwe kans bieden op genezing of op een verbetering van de levenskwaliteit.

Laatste update op 07/05/2018