Welke biologische geneesmiddelen zijn vergund en in de handel in België?

Lijst van biologische geneesmiddelen die in België in de handel zijn, inclusief biosimilaire geneesmiddelen (in geel)

Lijst van biosimilaire geneesmiddelen die in België in de handel zijn

In deze rubriek is de wetenschappelijke discussie voor elk vergund geneesmiddel toegankelijk voor het publiek in de vorm van een Europees openbaar beoordelingsrapport (European Public Assessment Report - EPAR).

Zie het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (www.bcfi.be) voor informatie over biosimilars die in België in de handel zijn.

Laatste update op 07/12/2018