Welke gegevens?

Het webportaal biedt een aantal applicaties voor de uitwisseling van informatie, gegevens en documenten met de bevoegde diensten van het FAGG.
 

Mijn bedrijfsgegevens

Deze applicatie bevat de bedrijfsgegevens uit de Kruispuntbank van Ondernemingen en bijkomende inlichtingen met betrekking tot de wettelijke vertegenwoordigers, vestigingseenheden en contactpersonen.

Vanuit deze applicatie kunt u uw bedrijfsgegevens registreren, raadplegen en aanpassen.

Een bedrijf dat nog niet gekend is bij het FAGG, moet zich eerst via deze applicatie registreren.
 

Mijn activiteiten

Deze applicatie bevat de activiteitsdomeinen van het bedrijf (bv. Europese afgevaardigde, distributie, vervaardiging, invoer, services and technical home assistance) met, indien van toepassing, vermelding van de risicoklassen, plaatsen van de activiteiten en contactpersonen.

Vanuit deze applicatie kunt u de activiteiten van uw bedrijf aanmelden, raadplegen, aanpassen en deactiveren.
 

Mijn controles

Deze applicatie is speciaal gewijd aan de uitwisseling van gegevens en documenten met de inspectiediensten van het FAGG en is flexibel. Zo biedt de applicatie de mogelijkheid om na het eerste gebruik alle noodzakelijke veranderingen en aanpassingen in te voeren.

De applicatie nodigt u met name uit om het formulier bedoeld in de gezondheidswet van 28 december 2016 in te vullen en vereenvoudigt de kennisgeving van inspectieverslagen, correctieve actieplannen en andere nuttige documenten tussen u en onze inspectiediensten.

Rekening houdend met de informatie en gegevens die worden uitgewisseld, vergemakkelijkt deze applicatie de uitvoering van risicoanalyses door de inspectiediensten.

Dankzij deze applicatie beschikken de inspectiediensten over een dynamische en evolutieve databank om hun verantwoordelijkheden in het kader van het markttoezicht op rationele wijze te kunnen plannen en uitveren.

Het webportaal is gebaseerd op het federale authenticatiesysteem CSAM dat ook reeds gebruikt wordt door Tax-on-web, mypension.be en een aantal andere Belgische applicaties. Dankzij dit systeem kunnen particulieren zich authenticeren en, in een professioneel kader, toegangen en mandaten beheren.

Het systeem maakt het mogelijk om zich te identificeren door middel van de elektronische identiteitskaart voor Belgische burgers en via een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord voor niet-ingezetenen.

Laatste update op 02/06/2020