Het FAGG zoekt jobstudenten voor de zomer van 2024

Het FAGG zoekt jobstudenten voor juli, augustus en september 2024.

Jobstudenten kunnen zich aanmelden voor een volledige maand in juli, augustus of september. Contracten van twee weken zijn ook mogelijk, maar alleen voor de maand september. Het arbeidscontract voor juli en augustus zal worden aangepast voor studenten in het secundair onderwijs in de Federatie Wallonië-Brussel, naar aanleiding van de wijziging van de schoolkalender.

De student moet ten laatste in 2024 de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt, en mag niet ouder zijn dan 25 jaar.
De jobs worden toegewezen aan de studenten volgens de behoeften van de organisatie en de beschikbaarheid die is aangegeven. Om organisatorische redenen worden wijzigingen van de toegewezen periode niet toegestaan. De student verbindt zich voor de hele periode, zonder bijkomende afwezigheid of verzoek om specifieke uitzonderingen.

Solliciteren
Solliciteren kan tot vrijdag 24 mei 2024 door het standaard curriculum vitae in te vullen en te sturen naar contact.po@fagg.be.

Praktisch
Een jobstudent mag maximaal zeshonderd uur per jaar werken om in aanmerking te komen voor de vermindering van de sociale bijdragen. Daarom is een attest nodig met het aantal dagen dat hij/zij nog kan werken in 2024. Dit document is verplicht en zal worden gevraagd bij de voorbereiding van de indiensttreding. U kunt dit attest verkrijgen via de website Student@work.

De afdeling P&O zal de student zo snel mogelijk laten weten of de aanvraag al dan niet is geaccepteerd.

Contact
contact.po@fagg.be  

Laatste update op 22/04/2024