Het FAGG zoekt studenten voor de zomer van 2023

Het FAGG is op zoek naar jobstudenten voor juli, augustus en september 2023. Jobstudenten kunnen zich aanmelden voor een volledige maand in juli, augustus of september. Contracten van twee weken zijn ook mogelijk, maar enkel voor de maand september. Het arbeidscontract voor juli en augustus zal worden aangepast voor studenten in het secundair onderwijs in de Federatie Wallonië-Brussel, naar aanleiding van de wijziging van de kalender (begin van het contract voor juli: 10 juli 2023; einde van het contract voor augustus: 27 augustus 2023).

De jobstudent moet de leeftijd van vijftien jaar bereiken in de loop van 2023, en mag niet ouder zijn dan vijfentwintig jaar.

De banen worden aan de studenten toegewezen volgens de behoeftes van de organisatie en de beschikbaarheid die is aangegeven. Om organisatorische redenen worden geen wijzigingen van de toegewezen periode toegestaan. De student verbindt zich voor de hele periode, zonder bijkomende afwezigheid of verzoek om specifieke uitzonderingen.

Solliciteren
Solliciteren kan tot 22 mei 2023 door het standaard curriculum vitae in te vullen en op te sturen naar contact.po@fagg.be

Praktische informatie
Een jobstudent kan maximaal 475 uur per jaar werken om van de vermindering van de sociale bijdragen te genieten. Daarom is een attest nodig met het aantal dagen dat hij/zij nog kan werken in 2023. Dit document is verplicht en zal worden gevraagd bij de voorbereiding van de indiensttreding. Je kunt dit attest verkrijgen via de website Student@work.
De personeelsdienst (afdeling P&O) zal de jobstudent zo snel mogelijk laten weten of de aanvraag al dan niet is aanvaard.

Contact
contact.po@fagg.be
 

Laatste update op 09/05/2023