Contact

Het FAGG verhuist: vanaf 1 maart 2021 kunt u onze diensten op het volgende adres vinden.

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten – FAGG
Galileelaan 5/03
1210 BRUSSEL

Situatieplan : PNG - PDF

Google Maps

QR CODE AFMPS - FAGG - FAAG - FAMHP

Al onze telefoonnummers en e-mailadressen blijven hetzelfde.

 
+32 2 528 40 00 (permanentie van 8.00 tot 17.00 uur op werkdagen)
+32 2 528 40 01
welcome@fagg.be

EORI-nummer BE0884579424

Stuur uw vragen naar één enkel e-mailadres van het FAGG.
Als u niet weet welke dienst bevoegd is, stuur uw vraag dan naar het algemene e-mailadres van het FAGG: welcome@fagg.be. Uw vraag wordt doorgestuurd naar de bevoegde dienst.

Administrateur-generaal, Xavier De Cuyper - management@fagg.be  (Secretariaat)

Bewaking van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik - vig@fagg.be 

Facturatie  - purchases@fagg.be

Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik - infovet@fagg.be

Homeopathische geneesmiddelen - homeo@fagg.be

Informatie over het goed gebruik van geneesmiddelen en gezondheidsproducten  - info.medicines@fagg.be

Inspectie en controle - Algemeen - inspection@fagg.be

Inspectie en controle - Apotheken - pharmacy@fagg.be

Inspectie en controle – Distributie van geneesmiddelen - distribution@fagg.be

Inspectie en controle - Geneesmiddelenbewaking - phvinsp@fagg.be

Inspectie en controle - Industrie - industry@fagg.be

Inspectie en controle - Medische hulpmiddelen - inspection.meddev@fagg.be

Inspectie en controle - Speciale OnderzoeksEenheid - medicrime@fagg.be

Inspectie en controle - Publiciteit - algemeen - publicity@fagg.be

Inspectie en controle - Menselijk Lichaamsmateriaal - inspection.hbm@fagg.be

Juridische Afdeling - ius@fagg.be

Klachten - Klachten over dienstverlening van het FAGG?

Kruidengeneesmiddelen  - phyto@fagg.be

Medische hulpmiddelen - meddev@fagg.be

Menselijk lichaamsmateriaal - MLM - mch-mlm@fagg.be

National Innovation Office - innovationoffice@fagg.be

Onbeschikbaarheid geneesmiddelen en commercialisaties - supply-problems@fagg.be

Onderzoek en Ontwikkeling - R&D - ct.rd@fagg.be

Pers (enkel voor journalisten) - comm@fagg.be 
Ann Eeckhout, woordvoerder van het FAGG
tel.     +32 2 528 40 12
gsm    +32 495 23 71 69

Precursoren - drugprecursor@fagg.be

Producten in de "grijze zone" waarvan het statuut niet duidelijk is - borderline.hum@fagg.be - borderline.vet@fagg.be

Publiciteit - kennisgeving en visum - advertising@fagg.be

Verdovende middelen en psychotrope stoffen - narcotics@fagg.be

Vergunning voor het in handel brengen – variaties en hernieuwingen - postlicensing@fagg.be
tel. +32 2 528 40 04

Vergunningen en certificaten

  • Certificaten van farmaceutische producten (CPP) en gerelateerde documenten - certificates@fagg.be
  • Vergunningen (MIA/WDA), certificaten (GMP/GDP), registraties (API REG) - eudragmdp@fagg.be

Webmaster - webmaster@fagg.be

Wetenschappelijk-Technisch Advies - WTA - sta@fagg.be

 

Laatste update op 26/02/2021