Jaarverslag

Nieuws

Beperkte beschikbaarheid van geneesmiddelen op basis van eptacog alfa (geactiveerd): aanbevelingen voor artsen-specialisten en ziekenhuisapothekers

Het geneesmiddel NovoSeven® (alle doseringen), poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie, zal tot eind december 2024 beperkt beschikbaar zijn in België. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) doet daarom aanbevelingen.

Verplichting om het gebruik van quinolones en cefalosporines van de derde en vierde generatie te verantwoorden met antibiogram wordt uitgebreid

Vanaf 1 september 2024 zal het voor alle diersoorten verplicht zijn om het gebruik (toedienen, verschaffen of voorschrijven) van quinolones en cefalosporines van de derde en vierde generatie (kritiek belangrijke antibiotica) te verantwoorden door middel van een antibiogram.

Koninklijk besluit van 29 mei 2024: overzicht van de wijzigingen voor dierenartsen en verantwoordelijken van voedselproducerende dieren

Het koninklijk besluit van 29 mei 2024 over de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door dierenartsen en door verantwoordelijken van dieren bevestigt enkele wijzigingen voor dierenartsen en verantwoordelijken van voedselproducerende dieren.

PRAC juni 2024 - PRAC start een herziening van de pijnstiller metamizol en identificeert risico op secundaire maligniteiten van T-celoorsprong bij CAR T-celgeneesmiddelen

Tijdens zijn vergadering in juni 2024 is het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking van het Europees Geneesmiddelenbureau gestart met een herziening van de pijnstiller metamizol en heeft het een risico op secundaire maligniteiten van T-celoorsprong geïdentificeerd bij CAR T-celgeneesmiddelen.

Stopzetting commercialisatie van Redomex en Nortrilen: communicatie aan (ziekenhuis)apothekers, artsen(-specialisten) en patiënten

De firma Lundbeck, houder van de vergunningen voor het in handel brengen van de geneesmiddelen Redomex 10 mg en 25 mg filmomhulde tabletten en Nortrilen 25 mg filmomhulde tabletten, zet de commercialisatie van deze geneesmiddelen stop door commerciële redenen.

Vaccin tegen blauwtongvirus serotype 3 in België: publicatie reglementair besluit Bluevac-3

Op 7 juni 2024 stond het FAGG het gebruik toe van het immunologisch diergeneesmiddel Bluevac-3 (suspensie voor injectie van de firma’s CZ Vaccines S.A.U. en Kernfarm bv) tegen blauwtongvirus serotype 3. Op 5 juli 2024 werd een reglementair besluit gepubliceerd dat de volgende voorwaarden oplegt voor het gebruik van dat vaccin.

Kexxtone: schorsing van de vergunning voor het in de handel brengen en terugroeping van alle loten

Het Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (CVMP) van het Europees Geneesmiddelenbureau beveelt aan om de vergunning voor het in de handel brengen van Kexxtone 32,4 g intraruminaal hulpmiddel met continue afgifte voor runderen (EU/2/12/145/001-003) te schorsen en alle loten van de markt terug te roepen.

Picture_FB Picture_X_Twitter Picture_Linkin