Project Stock Monitoring Tool: pilootfase voor monitoring van voorraden om beter te anticiperen op onbeschikbaarheden van geneesmiddelen

Datum: 28/03/2024

Het FAGG startte het project Stock Monitoring Tool met de steun van de minister van Volksgezondheid. Het doel van dit project is beter kunnen anticiperen op de onbeschikbaarheid van geneesmiddelen voor menselijk gebruik en het beheren van de risico’s van die onbeschikbaarheden. Binnen de werkgroep Onbeschikbaarheden werd besloten dit project op te starten met een pilootfase van één jaar.

Op 25 maart 2024 wordt de Stock Monitoring Tool (SMT) geïntegreerd in de applicatie FarmaStatus. Via deze tool hebben de vergunninghouders, groothandelaar-verdelers, ziekenhuisapotheken en voor het publiek opengestelde apotheken de mogelijkheid om stockgegevens door te geven, zowel manueel als via automatische gegevensoverdracht via webservices (Machine-to-Machine applicatie).
De pilootfase zal 12 maanden duren, met een tussentijdse evaluatie na 6 maanden. Het doel van de pilootfase is om het nut van deze tool na te gaan.

Binnen dit project worden de stockgegevens wekelijks opgevraagd bij de betrokken stakeholders. 

De stockgegevens worden doorgegeven voor geneesmiddelen op basis van acht actieve bestanddelen:

  • rifampicine (intraveneus en peroraal);
  • valproïnezuur (intraveneus en peroraal);
  • amoxicilline + clavulaanzuur (intraveneus);
  • immunoglobulines (humaan normaal Ig + humaan polyvalent Ig);
  • sufentanil (intraveneus) (geconcentreerde dosering);
  • cisatracurium (intraveneus);
  • alteplase;
  • tenecteplase.


De Stock Monitoring Tool is ontstaan uit een project dat werd besproken binnen de werkgroep Onbeschikbaarheden. Dat is een werkgroep opgericht bij het FAGG in samenwerking met het RIZIV, apothekers, ziekenhuisapothekers, farmaceutische firma’s, groothandelaar-verdelers en patiënten. In deze werkgroep wordt gezocht naar mogelijkheden om de onbeschikbaarheid van geneesmiddelen aan te pakken. Hierbij wordt er nagedacht over mogelijke oplossingen wanneer een onbeschikbaarheid zich voordoet en over maatregelen ter preventie van onbeschikbaarheden. 

Onbeschikbaarheid van geneesmiddelen aanpakken
De Stock Monitoring Tool is een hulpmiddel, ontwikkeld door het FAGG, om oplossingen te zoeken bij de onbeschikbaarheid van geneesmiddelen. De nieuwe release van FarmaStatus, de online applicatie die informatie geeft over de beschikbaarheid van geneesmiddelen in België, voorziet extra functionaliteiten voor de betrokken stakeholders. Dit project is een belangrijke samenwerking van de verschillende actoren in de bevoorradingsketen om beter te kunnen anticiperen op onbeschikbaarheden van geneesmiddelen.

Deze digitale tools om voorraden van specifieke geneesmiddelen en mogelijke onbeschikbaarheden intensief op te volgen zijn slechts een deel van de acties die het FAGG onderneemt om onbeschikbaarheid van geneesmiddelen aan te pakken. Zo analyseert de cel Onbeschikbaarheden van het FAGG elke onbeschikbaarheid volgens een beslissingsboom en werden er ook wetgevende initiatieven opgestart. Aangezien het om een wereldwijd probleem gaat, wordt systematisch overlegd en informatie-uitwisseling op Europees niveau om gemeenschappelijke oplossingen te vinden.
 

Laatste update op 28/03/2024