Bijdragen

De bedragen van de heffingen en retributies voor de opdrachten van het FAGG worden elk jaar geïndexeerd en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De wettelijke basis hiervoor kunt u vinden in de volgende wetgeving.

  • Artikel 13 bis §2quinquies, laatste lid, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen.
  • Artikel 224 §3 van de wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen.
  • Artikel 225, vierde lid van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen.
  • Artikel 30 §10 laatste alinea van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon.
  • Artikel 1, 1bis en 1ter en artikelen 3 en 4 van het koninklijk besluit van 20 juli 1993.
  • Koninklijk besluit van 30 maart 1976.

Meer informatie en de bedragen voor 2018 kunt u vinden via onderstaande links. Deze bedragen zullen worden gewijzigd door de "financieringswet", momenteel in voorbereiding.

Aanvragen voor nationaal Wetenschappelijk-Technisch Advies (WTA)

Onderzoek en ontwikkeling: klinische proeven

Onderzoek en ontwikkeling: DSURs 

Registratie van menselijke en diergeneeskundige geneesmiddelen 

Homeopathische geneesmiddelen   

Diergeneeskundige geneesmiddelenbewaking: PSURs

Medische hulpmiddelen 

Farmacopee en Therapeutisch Magistraal Formularium 

Reclame of informatiecampagnes 

Toezicht en controle op de grondstoffen 

Controle op de geneesmiddelen  

Vergunningen - declaraties - certificaten - inspectie 

Verdovende middelen en psychotrope stoffen

 

Laatste update op 22/02/2018