Grondstoffen

Toepassingsgebied

Grondstoffen: alle enkelvoudige of samengestelde substanties die door een officina-apotheker worden aangeschaft om ze als of na verdeling af te leveren, of om ze te verwerken in een magistrale of officinale bereiding. Deze grondstoffen zijn op zichzelf geen zonder op zichzelf geneesmiddelen in de zin van artikel 1 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen. (cfr. Art. 1, 1° van Koninklijk Besluit van 19/12/1997).
Worden niet beschouwd als grondstoffen: samengestelde substanties waarvan minstens twee bestanddelen afzonderlijk kunnen worden beschouwd als actieve bestanddelen, of samengestelde substanties die overeenkomen met gebruiksklare formules of bereidingen die als dusdanig aan patiënten kunnen worden toegediend. 
 
De bepalingen die verband houden met de grondstoffen voor diergeneeskundig gebruik zijn identiek aan die voor de grondstoffen voor menselijk gebruik. De bepalingen kunnen worden geraadpleegd op de website onder de rubriek Menselijk gebruik>Bijzondere producten>Grondstoffen.
Laatste update op 16/12/2020