Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik

De taak van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) is op de kwaliteit toe te zien, de veiligheid en de doeltreffendheid van de geneesmiddelen van concept tot gebruik.

Het FAGG moet dus alle aspecten beheersen en controleren betreffende de geneesmiddelen in overleg met alle betrokkenen van de gezondheidssector, de farmaceutische industrie, de andere nationale en internationale autoriteiten.

Een geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik (met inbegrip van voormengsels voor diervoeders met medicinale werking) is elke enkelvoudige of samengestelde substantie, aangediend als hebbende therapeutische of profylactische eigenschappen met betrekking tot ziekten bij dieren, of elke enkelvoudige of samengestelde substantie die bij dieren kan worden gebruikt of aan dieren kan worden toegediend hetzij om fysiologische functies te herstellen, te verbeteren of te wijzigen door een farmacologisch, immunologisch of metabolisch effect te bewerkstelling, hetzij om een medische diagnose te stellen.

In de rubriek « Diergeneeskundig gebruik - Geneesmiddelen », zult u informatie vinden over

Geneesmiddelen

Homeopathische geneesmiddelen

Laatste update op 16/12/2020