Distributeurs

De persoon (de aanvrager) die vergunde grondstoffen wenst te verdelen en die gevestigd is in België, moet in zijn aanvraag voor een algemene activiteiten vergunning volgende gegevens communiceren : (cfr. Art. 6, §1 van Koninklijk Besluit van 19/12/1997).

  • zijn identiteit
  • de plaats van activiteiten
  • een beschrijving van de lokalen en van de uitrusting
  • de aard van beoogde activiteiten
  • voor de grondstoffen die men wenst te verdelen, maar die ze niet zelf fabriceren, een kopie van het/de contract(en) met de fabrikant(en) en met enige andere persoon die betrokken is in de keten tussen de aanvrager en de fabrikant.

 

Laatste update op 30/03/2021