Goede Distributie Praktijken

Om een hoog kwaliteitsniveau in het hele distributienetwerk en de toeleveringsketen van medische hulpmiddelen te handhaven werden richtlijnen voor de goede distributiepraktijken voor distributeurs van medische hulpmiddelen opgesteld in samenspraak met beroepsverenigingen.

Deze gids is van toepassing voor alle distributeurs van medische hulpmiddelen, inclusief de actieve implanteerbare medische hulpmiddelen en de medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek.

Aangezien apothekers bijlage 1: ‘Gids voor de goede officinale farmaceutische praktijken’ van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers, moeten volgen, voldoen hun activiteiten al aan de richtlijnen voor distributeurs van medische hulpmiddelen.

Laatste update op 26/02/2024