Coördinatie Menselijk Lichaamsmateriaal

Afdeling/Coördinatie/Eenheid

Coördinatie Menselijk Lichaamsmateriaal

Algemeen e-mailadres

mch-mlm@fagg.be

 

Algemeen telefoonnummer

+ 32 2 528 40 00

Kerntaken

  • Gezien het bijzondere karakter van deze producten (van menselijke oorsprong), werd deze interdepartementale en transversale coördinatie opgericht om de overdracht van informatie tussen de verschillende diensten die instaan voor de inspecties, de vigilantie, vergunningen en de wetgeving te vergemakkelijken
  • Deze coördinatie laat toe om een brug te slaan naar geneesmiddelen voor geavanceerde therapie of stabiele derivaten van bloed of plasma
  • De Coördinatie Menselijk Lichaamsmateriaal fungeert als aanspreekpunt voor de actoren op het terrein en de andere overheidsinstellingen die belast zijn met nauw verbonden materies
Laatste update op 09/10/2017