Formulier voor het aanvragen van een toelating tot uitvoer van geneesmiddelen

 

 

Formulier voor het aanvragen van een toelating tot uitvoer in het kader van het koninklijk besluit van 19 januari 2023 tot uitvoering van artikel 12septies, tweede lid, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen

 

Meer informatie of problemen bij het invullen van dit formulier? Contacteer supply-problems@fagg.be