Omzendbrieven gepubliceerd in 2013

23/12/2013: omzendbrief 605   
Aan de houders van de vergunning voor het in de handel brengen of registratie van geneesmiddelen voor menselijk of diergeneeskundig gebruik.
Administratieve vereenvoudiging: één centraal meldpunt voor informatie over het al dan niet beschikbaar zijn van vergunde geneesmiddelen.

23/09/2013: omzendbrief 603 + aanvraagformulier
Ter attentie van de houders van een vergunning voor het in de handel brengen of registratie van geneesmiddelen (verplaats de omzendbrief 532 bis van 8 juli 2011).

09/09/2013: omzendbrief 591 
Ter attentie van de fabrikanten en invoerders van grondstoffen.
Analyse, analyserapport en vervaldatum van de grondstoffen bedoeld door het KB van 19 december 1997.

09/09/2013: omzendbrief 590    
Ter attentie van de officina-apothekers zoals bedoeld in het KB van 19 december 1997.
Het gebruik van conforme grondstoffen in magistrale en officinale bereidingen.

15/07/2013: omzendbrief 601 (bijlage 1 / bijlage 1 en bijlage 2 / bijlage 2 + Q&A    
Ter attentie van de houders van een vergunning voor het in de handel brengen (VHB) van geneesmiddelen voor diergeeskundig gebruik.
Melden van de lokale contactpersoon en actuele informatie inzake geneesmiddelenbewaking (diergeneeskundig) aan het fagg door de houders van een VHB.

15/07/2013: omzendbrief 600 (bijlage 1/ bijlage 1 en bijlage 2/ bijlage 2) + document Q&A 
Ter attentie van de houders van een vergunning voor het in de handel brengen (VHB) of een regsitratie van geneesmiddelen voor menselijk gebruik.
Melden van de lokale contactpersoon en actuele informatie inzake geneesmiddelenbewaking (humaan) aan het fagg door de houders van een VHB of een registratie.

15/07/2013 (update 2016): omzendbrief 599 
Ter attentie van de houders van een vergunning voor het in de handel brengen of registratie van geneesmiddelen voor menselijk gebruik.
Nieuwe Europese regelgeving betreffende geneesmiddelenbewaking voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (nationale VHB's en regsitraties) - nationale toepassing.

13/05/2013: omzendbrief 598    
Aan de opdrachtgevers en aanvragers van klinische proeven.
Betaling voor de aanvragen van klinische proeven.

28/03/2013: omzendbrief 597 
Ter attentie van de voorzitters van de ethische comités.
Uitstaande betalingen voor de ethische comités (jaar 2010).

25/02/2013: omzendbrief 596 
Aan de opdrachtgevers, de fabrikanten en/ of distributeurs van geneesmiddelen voor onderzoek, de ziekenhuisapothekers, de hoofdgeneesheren van de ziekenhuizen, de ziekenhuisdirecteurs, de fase-I centra, de directeurs van instellingen voor menselijk lichaamsmateriaal.
Productie- en distributieactiviteiten met geneesmiddelen voor onderzoek.


 

Laatste update op 07/04/2021