Omzendbrieven gepubliceerd in 2017

11/04/2017: omzenbrief 634 + formulier visa, formulier informatiecampagne en formulier kennisgeving
Aan de houders van een vergunning voor het in de handel brengen of een registratie van geneesmiddelen voor menselijk gebruik
Elektronisch indienen van dossiers met betrekking tot publieksreclame

30/06/2017: Omzendbrief  636
Aan de inspecteurs van het FAGG houdende richtlijnen voor de controle van de verplichte testen door banken voor menselijk lichaamsmateriaal (Menselijklichaamsmateriaal - MLM)

Laatste update op 23/12/2022