Omzendbrieven gepubliceerd in 2018

10.06.2018: omzendbrief 636
Aan de inspecteurs van het FAGG houdende richtlijnen voor de controle van de verplichte testen door banken voor menselijk lichaamsmateriaal (Menselijklichaamsmateriaal - MLM)

09.05.2018: omzendbrief 640
Ter attentie van DG Inspectie
Interpretatie "hoge prevalentie" - Wet 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong

04.05.2018: omzendbrief 635
Aan de houders van een vergunning voor in het handel brengen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik.
Risicobeheerplan - Nieuwe procedure voor de goedkeuring van de bijkomende risicobeperkende activiteiten (RMA) door nationale bevoegde overheid. Toelichting aan de omzendbrief (02/2024)

02.05.2018: omzenbrief 637
Aan de houders van een vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel, houders van een fabricage- of distributievergunning, de voor het publiek opengestelde officina’s, de ziekenhuisapotheken en de apotheeksoftwarehuizen.
Oproep tot actie en herinnering aan de wettelijke verplichtingen voor vervalste geneesmiddelen

Laatste update op 07/04/2021