Kalender

Tijdens het voorzitterschap zal het FAGG meer dan 20 technische vergaderingen en high-level-evenementen organiseren.

Vergadering/evenement Korte beschrijving Datum Locatie
Heads of Medicines Agencies (HMA) 1   Bijeenkomst van de hoofden van geneesmiddelenagentschappen. 24.01.2024 – 25.01.2024 Virtueel
3Rs workshop and conference Workshop en conferentie over 3V-alternatieven voor dierproeven bij het testen van geneesmiddelen.
Presentaties conferentie
30.01.2024 – 31.01.2024   Brussel/Antwerpen
IT Directors Group Forum waarbij IT-directeuren van de nationale geneesmiddelenagentschappen samenkomen.  21.02.2024 – 23.02.2024  Antwerpen
Clinical Trials Coordination Group (CTCG)
 
Deskundigen voor de classificatie, beoordeling en monitoring van klinische proeven samenbrengen.   05.03.2024 – 07.03.2024 Brussel
CEG-CAMD (Competent Authorities for Medical Devices) Opgezet om de samenwerking, communicatie en bewaking van medische hulpmiddelen in heel Europa te verbeteren. 12.03.2024 – 15.03.2024 Gent
Committee for Orphan Medicinal Products (COMP) Comité voor de beoordeling en aanbeveling van geneesmiddelen die de status van weesgeneesmiddel hebben voor geneesmiddelen voor zeldzame ziekten.    26.03.2024 – 28.03.2024 Leuven
European medicines agencies co-operation of legal and legislative issues (EMACOLEX) Juridische ondersteuning van het Europese regelgevende netwerk voor geneesmiddelen. 03.04.2024 – 05.04.2024 Antwerpen
Coordination Group for Mutual Recognition and Decentralised procedures for veterinary medicinal products (CMD-v)
 
Comité dat zich richt op een efficiënte afhandeling van de procedures voor wederzijdse erkenning en gedecentraliseerde marktvergunningen voor diergeneesmiddelen.   09.04.2024 – 11.04.2024   Gent
Committee for Veterinary Medicinal Products (CVMP) Comité dat zich richt op een efficiënte afhandeling van de procedures voor gecentraliseerde markttoelating voor diergeneesmiddelen. 09.04.2024 – 11.04.2024   Gent
Conference: Healthcare needs as drivers for healthcare policy and innovation Het doel is om een onderzoeks- en innovatie-ecosysteem op te zetten dat zich richt op de meest dringende gezondheidsbehoeften dat zich niet alleen focust op geneesmiddelen. 17.04.2024 – 18.04.2024 Brussel
Joint meeting NCAPR.HTA-HAG.HMA2 Bijeenkomst van:
  • National Competent Authorities on Pricing and Reimbursement and Public Healthcare Payers
  • Health Technology Assessment Agencies
  • Heads of Agencies Group
  • Heads of Medicines Agencies
18.04.2024 Brussel
Heads of Medicines Agencies (HMA) 2 Bijeenkomst van de hoofden van geneesmiddelenagentschappen. 19.04.2024  Brussel
Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC) Comité verantwoordelijk voor het verzamelen en beoordelen van wetenschappelijke gegevens over kruidensubstanties, -preparaten en -combinaties. 23.04.2024 – 25.04.2024 Louvain-la-Neuve
Paediatric Committee (PDCO) Comité verantwoordelijk voor activiteiten op het gebied van geneesmiddelen voor kinderen en de ontwikkeling van dergelijke geneesmiddelen. 15.05.2024 – 17.05.2024  Leuven
Committee for Advanced Therapies (CAT) Comité verantwoordelijk voor het beoordelen van de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van geneesmiddelen voor geavanceerde therapieën. 15.05.2024 – 17.05.2024   Leuven
Working Group of Communications Professionals (WGCP) Werkgroep opgericht om communicatie-expertise te helpen ontwikkelen en goede praktijken te delen. 22.05.2024 – 24.05.2024 Brussel
Pharmacovigilance Risk Assessment Committee
(PRAC)
Comité verantwoordelijk voor het beoordelen van alle aspecten van risicobeheer van geneesmiddelen voor menselijk gebruik.   27.05.2024 – 29.05.2024 Terhulpen
Working Group of Enforcement Officers (WGEO) Werkgroep die bijdraagt aan de bescherming van de gezondheid en het welzijn van mens en dier, het voorkomen en bestrijden van illegale handel en namaakgeneesmiddelen.   28.05.2024 – 31.05.2024  Gent
Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) Wetenschappelijk comité dat verantwoordelijk is voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de toelating hiervan. 03.06.2024 – 05.06.2024   Brussel
Scientific Advice Working Party (SAWP) Permanente werkgroep van het CHMP die wetenschappelijk advies en assistentie bij protocollen verleent. 03.06.2024 – 05.06.2024  Brussel
Coordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures - Human (CMD-h) Werkgroep die alle vraagstukken onderzoekt met betrekking tot de marktvergunning van geneesmiddelen voor menselijk gebruik in twee of meer lidstaten. 10.06.2024 – 12.06.2024 Gent
Homeopathic Medicinal Products Working Group (HMPWG) Werkgroep die zich bezighoudt met homeopathische geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik. 24.06.2024 – 26.06.2024 Brugge
Working Group of Quality Managers (WGQM) Werkgroep die richtlijnen geeft met betrekking tot kwaliteitsmanagement en benchmarking van best practices. 26.06.2024 – 28.06.2024   Brussel

 

Laatste update op 23/02/2024