Bemiddelaars/Brokers

Volgens de wet van 20 juni 2013 tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, moeten bemiddelaars of “brokers” zich bij het FAGG registreren, dit wil zeggen de personen of de bedrijven die geen eigenaar zijn van geneesmiddelen maar onderhandelen over de aankoop en verkoop van geneesmiddelen voor de rekening van derden.

Hoe kunt u zich als bemiddelaar registreren bij het FAGG?
1.    Vul het registratieformulier in.
2.    Stuur het ingevulde formulier per e-mail naar certificates@fagg-afmps.be.
3.    Het FAGG zal u een factuur sturen met het bedrag van de retributie dat u voor uw registratie moet betalen.

U kunt ook de lijst van bemiddelaars raadplegen.

 

Laatste update op 16/12/2020