Vragen en antwoorden over inbeslagname van postpakketten door de illegale invoer van geneesmiddelen of de invoer van niet-conforme medische hulpmiddelen

Ik heb een waarschuwing ontvangen over de illegale invoer van geneesmiddelen of de invoer van niet-conforme medische hulpmiddelen. Krijg ik een boete?

U krijgt geen boete. Wanneer het FAGG uw postpakket in beslag neemt en dat voor de eerste maal is dan krijgt u enkel een waarschuwing en wordt uw dossier afgesloten zonder verder gevolg.

Wanneer wij een tweede maal een inbreuk vaststellen van de geneesmiddelen- of medische hulpmiddelenwetgeving nadat u al een waarschuwing kreeg, dan wordt een minnelijke schikking voorgesteld die minimum 400 euro bedraagt. In uitzonderlijke gevallen worden dossiers overgemaakt aan het parket voor verder onderzoek.

De wetgeving is niet altijd voldoende gekend bij de burger. Het is ook niet altijd eenvoudig om te bepalen of bestelde producten geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, voedingssupplementen of cosmetica zijn. Lees in onze brochure hoe u illegale website kunt herkennen.

 

De producten die ik bestelde zijn geen geneesmiddelen, maar voedingssupplementen of cosmetica. Kan ik deze toch ontvangen?
Nee. Volgens de Belgische wetgeving krijgt een product het statuut van geneesmiddel als:
 • het een farmacologisch actieve substantie bevat;
 • het wordt voorgesteld als een geneesmiddel (bijvoorbeeld door de vermelding van therapeutische claims zoals: ‘werkt tegen verkoudheid’, ‘voorkomt kanker’ …).

We beschouwen uw goederen dus als geneesmiddelen. Het feit dat de producten mogelijk ergens anders in de wereld op de markt worden gebracht als voedingssupplement of cosmetica is geen geldig argument. Bij invoer in België geldt de Belgische wetgeving.

 

Ik wil geen afstand doen van de in beslag genomen producten. Krijg ik mijn producten dan terug?
Als u van mening bent dat wij uw producten ten onrechte in beslag genomen hebben, en u wil er geen afstand van doen, dan kunt u binnen de 14 kalenderdagen een aangetekende brief sturen naar: Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, Speciale Onderzoekseenheid, Galileelaan 5/03, 1210 Sint-Joost-ten-Node. Dit wil niet zeggen dat u automatisch uw producten terugkrijgt. Uw verklaring wordt toegevoegd aan uw dossier en overgemaakt aan de ambtenaar-jurist van het FAGG voor verder gevolg.

 

Als ik die in beslag genomen producten toch wil gebruiken dan is dit toch mijn eigen keuze. Kan ik de producten toch terugkrijgen?
Nee, u begaat een inbreuk tegen de Belgische wetgeving. Die wetgeving heeft als doel uw gezondheid te beschermen. Het gebruik van dergelijke geneesmiddelen gaat gepaard met ernstige gezondheidsrisico’s. In beslag genomen geneesmiddelen worden vaak illegaal gefabriceerd zonder kwaliteitscontrole. De kwaliteit van deze geneesmiddelen kan dus niet worden gegarandeerd. Onderdosering of overdosering van het actief bestanddeel in illegale geneesmiddelen komt frequent voor. Het is ook mogelijk dat er een ander actief bestanddeel in de geneesmiddelen zit dan wat staat vermeld op de verpakking of dat de geneesmiddelen verontreinigd zijn met pesticiden, zware metalen of met bacteriën.

 

Omdat ik mijn bestelling niet ontving, heb ik contact opgenomen met de verkoper. Deze heeft mijn bestelling een tweede maal opgestuurd. Kom ik hierdoor in de problemen?

Wanneer onze inspectiediensten een tweede pakket in beslag nemen binnen een redelijke termijn en met dezelfde inhoud als het eerste pakket dan zal u een tweede waarschuwing ontvangen.

Wanneer wij buiten die redelijke termijn opnieuw een inbreuk vaststellen van de geneesmiddelen- of medische hulpmiddelenwetgeving, dan is er een kans dat u een boete krijgt. De minimumboete bedraagt 400 euro.

 

Wat als mijn bestelde geneesmiddelen niet beschikbaar zijn in België (of in Europa)? Kan ik mijn geneesmiddelen dan wel ontvangen?
Nee. Er zijn wettelijk toegestane procedures voor patiënten die moeten worden behandeld met geneesmiddelen die niet in België of de Europese Unie op de markt zijn. Belangrijk daarbij is dat er enkel geneesmiddelen mogen worden ingevoerd die vergund zijn in een ander land. Die invoer moet altijd gebeuren door uw apotheker, op basis van een voorschrift van uw arts met een artsenverklaring. In deze artsenverklaring verklaart uw arts dat u niet adequaat kan worden behandeld met de geneesmiddelen die op dat ogenblik beschikbaar zijn in België. Samen met deze artsenverklaring en het voorschrift van uw arts moet u naar een Belgische apotheek gaan. De apotheker kan het geneesmiddel dan voor u invoeren uit het buitenland. U kunt dus nooit zelf geneesmiddelen invoeren, de invoer moet altijd gebeuren via uw apotheker.

 

Ik bestelde geneesmiddelen via internet omdat ik deze geneesmiddelen nodig heb voor persoonlijk therapeutisch gebruik. Ik beschik zelfs over een voorschrift. Kan ik mijn geneesmiddelen toch ontvangen?
Nee. In België mogen geneesmiddelen op medisch voorschrift enkel in de apotheek persoonlijk aan de patiënt worden afgeleverd op vertoon van een medisch voorschrift.

Geneesmiddelen zonder medisch voorschrift mogen onder strenge voorwaarden door apotheken te koop worden aangeboden via het internet en dit enkel op websites die worden genotificeerd bij het FAGG en de Orde der Apothekers. De lijst van genotificeerde websites staat gepubliceerd op de website van het FAGG.

 

Als ik deze producten niet mag invoeren, hoe komt het dan dat ik deze toch via internet kan bestellen? Kunnen jullie die website dan niet afsluiten?
De bevoegde autoriteiten sluiten regelmatig illegale websites af maar criminele organisaties zijn net zo snel om nieuwe websites te lanceren. Als Belgische overheid zijn wij enkel bevoegd om ‘.be’ websites af te sluiten. U kunt illegale websites met ‘.be’ altijd melden aan welcome@fagg.be.

 

Ik bestelde de producten via een betrouwbare website. Waarom werden mijn producten dan in beslag genomen?
Veel illegale websites geven een betrouwbare en professionele indruk en verzekeren vaak dat de producten afkomstig zijn uit Europa, maar niets is minder waar. Vaak gaat het om websites met misleidende informatie en verkopen ze illegale producten. Tips over hoe u illegale websites kunt herkennen, kunt u vinden in onze brochure.

 

Hoe herken ik een legale onlineapotheek?
Wanneer het Europees logo voor onlineapotheken op een website vermeld staat, kunt u gemakkelijk controleren of de website legaal en betrouwbaar is.

Logo

Klik op het logo. U wordt doorverwezen naar een website van de bevoegde overheid met een lijst van apotheken die op een legale manier online geneesmiddelen aanbieden. Als de apotheek op de lijst staat, kunt u met een gerust gemoed verder gaan met uw aankoop. Gaat het om een Belgische website, dan komt u op deze pagina van de FAGG-website terecht. Gaat het om een buitenlandse website dan komt u terecht op de website van de bevoegde overheid van dat land. Op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau EMA staat per land vermeld wat de bevoegde overheid is.

 

Hoe herken ik een illegale onlineapotheek?
Merkt u één of meerdere van onderstaande zaken op de website van een onlineapotheek op, dan is de website waarschijnlijk onbetrouwbaar.
 • De website biedt geneesmiddelen te koop aan die in België een medisch voorschrift vereisen. Dit is bij wet verboden.
 • De website bevat typfouten, spellingsfouten en grammaticale fouten, en stukken tekst die slecht zijn vertaald met vreemde of ongebruikelijke bewoordingen.
 • De naam van de verantwoordelijke van de website is nergens te bespeuren.
 • U kunt online een arts raadplegen om een voorschrift te verkrijgen.
 • Producten worden voorgesteld als wondermiddelen die ernstige ziektes of aandoeningen kunnen genezen.
 • Meer tips over hoe u illegale websites kunt herkennen, kunt u vinden in onze brochure.

   

  Ik kreeg een waarschuwingsbrief van het FAGG voor illegale invoer van geneesmiddelen, maar ik heb helemaal niets besteld. Wat moet ik doen?
  Contacteer ons via de gegevens die op de waarschuwingsbrief staan. U kunt indien gewenst klacht indienen bij de politie tegen onbekenden wanneer iemand in uw naam of op uw adres illegale geneesmiddelen bestelt.

   

  Ik kreeg een waarschuwingsbrief van het FAGG voor illegale invoer van geneesmiddelen, maar ik heb helemaal niets besteld via een website. Deze geneesmiddelen werden mij toegestuurd door een familielid en ik heb deze geneesmiddelen nodig voor mijn behandeling.
  Het verzenden van geneesmiddelen door burgers van derde landen (landen buiten de Europese Economische Ruimte) naar België is nooit toegelaten. In België is het bekomen van geneesmiddelen, zowel vrij verkrijgbare als voorschriftplichtige, steeds gebonden aan de legale distributieketen. Dat wil zeggen dat geneesmiddelen enkel bekomen worden mogen via apotheken. Wanneer uw behandeling niet kan worden onderbroken kan u in België een huisarts raadplegen die u een voorschrift kan bezorgen waarmee u de geneesmiddelen bij een Belgische apotheek kan bekomen.

  Tussen lidstaten binnen de Europese Unie is het versturen van geneesmiddelen enkel toegestaan op voorwaarde dat deze geneesmiddelen vergund zijn in een lidstaat en dat deze ook rechtmatig verkregen werden via het legale geneesmiddelencircuit.

  Verdovende middelen of psychotrope stoffen mogen nooit naar u worden opgestuurd. Dat geldt ook voor andere speciaal gereglementeerde stoffen.

   

  Ik wil geneesmiddelen opsturen naar een familielid in het buitenland. Is dit mogelijk en hoe kan ik vermijden dat mijn zending wordt tegengehouden?
  Het verzenden van geneesmiddelen door burgers naar derde landen (landen buiten de Europese Economische Ruimte) vanuit België is nooit toegelaten. De geneesmiddelen kunnen ter plaatse worden bekomen rekening houdend met de regels die ter plaatse gelden.

  Tussen lidstaten binnen de Europese Unie is het versturen van geneesmiddelen enkel toegestaan op voorwaarde dat deze geneesmiddelen vergund zijn in een lidstaat en dat deze ook rechtmatig verkregen werden via het legale geneesmiddelencircuit.

  U mag nooit verdovende middelen of psychotrope stoffen opsturen. Dat geldt ook voor andere speciaal gereglementeerde stoffen.

   


   

   

   

   

   

  Laatste update op 13/07/2023