Omzendbrieven gepubliceerd in 2023

14 September 2023 - Omzendbrief nr. 648

Ter attentie van de inspecteurs van de apothekers opengesteld voor het publiek, ziekenhuisapotheken en producenten van grondstoffen.

Interpretatie van het koninklijk besluit van 11 juni 2015: reglementeren van producten die één of meer tetrahydrocannabinolen bevatten voor grondstoffen voor magistrale
bereidingen.

Laatste update op 28/09/2023