Organogram

Organogram van het FAGG  - Lijst van onze diensten en hun activiteiten

Onze activiteiten worden sinds 1 februari 2009, verdeeld over drie directoraten-generaal (DG), ook 'pijlers' genoemd: het DG PRE vergunning, het DG POST vergunning en het DG Inspectie.

Er zijn ook twee ondersteunende entiteiten:

 

Naast het efficiënt uitvoeren van de basistaken, gaat bijzondere aandacht naar de speerpunten waarin het FAGG wil uitblinken.

De speerpunten die worden beschouwd als het visitekaartje van het FAGG op nationaal en Europees niveau zijn:

 

 

 
Laatste update op 25/04/2024