Historiek

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) is opgericht bij de wet van 20 juli 2006.

Het FAGG is een instelling van openbaar nut met rechtspersoonlijkheid, ingedeeld in categorie A, in de zin van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.

 

Laatste update op 01/12/2023