Wat gebeurt er na afloop van een klinische proef?

Soms kunnen proefpersonen het onderzochte geneesmiddel na afloop van de klinische proef blijven gebruiken, of kunnen zij deelnemen aan een “follow-up” proef. De mogelijkheden verschillen van proef tot proef.
Meer informatie hierover wordt gespecificeerd in de beschrijvende documenten over de klinische proef.

Laatste update op 07/05/2018