Particulierenvergunning

Basisprincipes

Titel 5 van het koninklijk besluit van 06.09.2017 houdende regeling van verdovende middelen en/of psychotrope stoffen bepaalt dat een particulier een particulierenvergunning kan aanvragen voor het bezitten, aanschaffen en invoeren van GBL (gamma-butyrolacton) en/of 1,4-BD (1,4‑butaandiol) wanneer hij/zij kan aantonen dat:

  1. de stoffen enkel zullen worden aangewend voor legale doeleinden;
  2. er geen alternatieven zijn voor deze stoffen om hetzelfde resultaat te bekomen.

Een Belgische marktdeelnemer mag slechts GBL of 1,4-BD afleveren op voorlegging van:

  1. deze particulierenvergunning, wanneer de afnemer een particulier is;
  2. een afnemersverklaring, wanneer de afnemer een andere marktdeelnemer is (geen particulier).

De afnemersverklaring moet de (gebruiks-)doeleinden duidelijk vermelden. Momenteel is er nog geen verplicht model beschikbaar en kunt u zich baseren op het model beschikbaar voor de drugsprecursoren.

Meer info over de wetgeving inzake GBL en 1,4-BD, vindt u in het desbetreffende koninklijk besluit.

Aanvraag van een particulierenvergunning

Om een particulierenvergunning aan te vragen moet u het aanvraagformulier invullen.

In art. 52 van het desbetreffende koninklijk besluit kan de doorlooptermijn worden geraadpleegd.

Hernieuwing van de particulierenvergunning

De particulierenvergunning is 3 jaar geldig en kan worden hernieuwd ten laatste 3 maanden voor de vervaldag via. het bovenvermelde aanvraagformulier.

Wijziging van de particulierenvergunning

Elke wijziging van de gegevens vermeld op de particulierenvergunning moet binnen vijftien dagen aan het FAGG worden meegedeeld. Dit kan ook via het bovenvermelde aanvraagformulier.

Bijdragen

Een retributie van € 192,44 is verschuldigd voor de eerste aanvraag en hernieuwing van een particulierenvergunning.

Voor iedere wijziging van gegevens aan de particulierenvergunning is een retributie van € 153,73 verschuldigd.

Deze retributies worden jaarlijks geïndexeerd.

Contact

Laatste update op 14/10/2021