Geneesmiddelendepot voor dierenarts

Dierenartsen kunnen beschikken over een depot van geneesmiddelen die is bestemd voor de dieren die zij in behandeling hebben. Ze mogen geen voor het publiek opengestelde apotheek houden.

Elk depot valt onder de verantwoordelijkheid van een dierenarts-titularis. Een titularis mag geen titularis zijn van een ander depot tenzij dat in uitzonderlijke omstandigheden werd toegelaten door het FAGG.

De dierenarts moet het houden van een nieuw depot of de wijziging van het administratieve adres van zijn depot melden aan bij het FAGG via het meldingsformulier.

Voor de melding moet de dierenarts een retributie betalen. Het bedrag staat vermeld in de financieringswet van het FAGG onder alinea VII.4.1. Het basisbedrag is 29 euro met jaarlijkse indexering.

Bij stopzetting van het depot moet de dierenarts-titularis de inspecteur voor de regio minstens een maand voor de stopzettingsdatum contacteren.

Bij overlijden van de titularis van het depot moet de erfgenaam, de persoon belast met de erfenis of een van de gebruikers van het depot de inspecteur voor de regio contacteren. Dat moet gebeuren binnen de twee maanden voor de titularis die alleen werkt of binnen de vijftien werkdagen voor de titularis die niet alleen werkt.

Er mogen geen geneesmiddelen het depot meer verlaten zonder voorafgaande toelating van de inspecteur.

Opgelet: de overdracht van geneesmiddelen van het ene depot naar het andere is verboden behalve in geval van stopzetting van het depot of bij het overlijden van de titularis. De overdracht van geneesmiddelen moet de voorafgaande toestemming krijgen van de inspecteur van de regio.

Contact


 
Laatste update op 08/12/2022