Reglementering en guidance documenten

1. Wetten

Wet op de geneesmiddelen van 25 maart 1964

2. Koninklijke Besluiten

Koninklijk Besluit van 31 Maart 2009 in uitvoering van Artikel 6sexies van de Belgische Wet op de geneesmiddelen van 25 maart 1964

Koninklijk Besluit van 16 juli 2012 tot wijziging van het Koninklijk Besluit 31 maart 2009 in uitvoering van Artikel 6sexies van de Belgische Wet op de geneesmiddelen van 25 maart 1964

3. Guidance documents

Detailed guidance for National Scientific-Technical Advice (STA) requests

FAGG advies in functie van procedures voor aanvragen tot klinische studies en VHB versus WTA aanvragen – Discussiedocument 5.0

Overview of procedures for submitting an application for clinical trials with GMO-medicinal products for human and veterinary use in Belgium 

Laatste update op 02/01/2024