Letter Of No Objection (LONO)

Een Letter Of No Objection (LONO), ook wel No Objection Certificate (NOC) genoemd, is een verklaring waarin wordt bevestigd dat stoffen niet onderworpen zijn aan een in- of uitvoervergunning.

Het team Precursoren levert vier soorten LONO’s af:

 1. LONO voor niet-geregistreerde stoffen
  Deze verklaring bevestigt dat de niet-geregistreerde stoffen van een al dan niet geregistreerde firma vrijgesteld zijn van de vereisten voor in- of uitvoervergunningen. De geldigheidsduur van deze LONO bedraagt maximaal één jaar.
 2. LONO voor de invoer van geregistreerde stoffen
  Deze verklaring bevestigt dat de geregistreerde stoffen van categorie 2, 3, en/of 4 van een al dan niet geregistreerde firma zijn vrijgesteld van de noodzaak van een invoervergunning. Deze LONO heeft een geldigheidsduur van één transactie, of maximaal één jaar.
 3. LONO voor de uitvoer van categorie 3 stoffen
  Deze verklaring bevestigt dat de geregistreerde stoffen van categorie 3 van een al dan niet geregistreerde firma niet onderworpen zijn aan een uitvoervergunning. De geldigheidsduur van deze LONO bedraagt maximaal één jaar.
 4. LONO voor de uitvoer van mengsels die categorie 2 of 3 stoffen bevatten
  Deze verklaring bevestigt dat een mengsel met geregistreerde stoffen van categorie 2 of 3, afkomstig van een al dan niet geregistreerde firma, vrijgesteld is van de vereiste van een uitvoervergunning. Elke aanvraag voor een dergelijke LONO wordt individueel geëvalueerd, aangezien er geen drempelwaarden zijn vastgesteld voor de drugsprecursoren in de mengsels. De beslissing om al dan niet een LONO toe te kennen wordt per geval genomen, na evaluatie van de samenstelling van het mengsel, de verpakking, de prijs, de bestemming en de haalbaarheid van extractie van de geregistreerde stof. De geldigheidsduur van deze LONO bedraagt maximum 3 jaar.


Retributie

De retributie voor elke toegekende LONO bedraagt € 88,58 en wordt jaarlijks geïndexeerd.
Dit bedrag hoeft niet vooraf betaald te worden, maar wordt gefactureerd nadat de LONO is afgeleverd.
 

Aanvraag
De LONO kan worden aangevraagd bij drugprecursor@fagg.be met vermelding van:

 •  het soort LONO dat wordt aangevraagd en wanneer van toepassing:
  • de stof en hoeveelheid
  • het nummer van de vergunning of registratie indien van toepassing
 • facturatieadres
 • naam firma
 • btw-nummer
 • adres maatschappelijke zetel
Laatste update op 09/04/2024