Het webportaal van het FAGG

Het webportaal van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) werd ontwikkeld in het kader van een hervormingsproject van het controlebeleid dat wordt gehanteerd door het DG (Directoraat-generaal) Inspectie van het FAGG. Andere applicaties zullen na verloop van tijd worden toegevoegd naarmate ze worden ontwikkeld.

De doelstellingen zijn:

  • rationaliseren van de activiteiten in het kader van het markttoezicht door de bevoegde diensten van het FAGG;
  • optimaliseren van de planning en uitvoering van inspecties dankzij risicoanalyses;
  • versterken van de administratieve vereenvoudiging (naleven van het “only once”-principe, digitalisering van de administratieve processen);
  • versterken van de transparantie en synergie met alle stakeholders.

Laatste update op 14/06/2022