Bijkomende risicobeperkende activiteiten (RMA) 

Bijkomende risicobeperkende activiteiten (RMA of 'Risk Minimisation Activities') kunnen een voorwaarde zijn om geneesmiddelen met een vergunning voor het in de handel brengen, te commercialiseren. RMA kan materiaal zijn om de gezondheidszorgbeoefenaars of de patiënten te informeren.

Voorbeelden

  • Een brochure die extra uitleg geeft over de symptomen van mogelijke bijwerkingen, hoe de patiënt deze kan herkennen en hoe de patiënt hiermee moet omgaan; of extra uitleg geeft over het gebruik van een geneesmiddel (bv. hoe u uzelf thuis een injectie kan geven). 
  • Een waarschuwingskaart; dat is een kaart die de patiënt altijd bij zich moet dragen en laten zien aan artsen/verpleegkundigen, omdat deze belangrijke informatie over de behandeling bevat.

Meer informatie
Informatie voor professionelen: goedgekeurde RMA-materialen
Informatie voor de industrie: RMA-richtlijnen

Vragen?
rma@fagg.be
 

Laatste update op 04/09/2023