Pemazyre

Werkzame stof pemigatinib
Houder Incyte Corporation
Status Lopend
Indicatie  volwassenen met lokaal gevorderd of metastatisch cholangiocarcinoom met een Fibroblast Groeifactor Receptor 2 (FGFR2) -fusie of -herschikking die hervalt of refractair is na tenminste 1 lijn van systemische behandeling
Openbare documenten  Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update  28/01/2021

 

Laatste update op 13/04/2021