Imfinzi

Werkzame stof durvalumab
Houder AstraZeneca AB
Status afgesloten
Indicatie Eerstelijnsbehandeling voor patiënten met lokaal gevorderde of uitgezaaide galwegcarcinomen in combinatie met gemcitabine-plus-cisplatinetherapieën 
Openbare documenten Goedkeuring
  Informatie voor de patiënten
  Geïnformeerde toestemming
Laatste update 03/02/2023

 

Laatste update op 23/04/2024