Dupixent

Werkzame stof

dupilumab

Houder

Sanofi Belgium

Status

Lopend

Indicatie

de behandeling van

patiënten met ernstige chronische rhinosinusitis met neuspoliepen (CRSwNP) en comorbide astma die hebben deelgenomen aan de klinische fase 4‐studie EVEREST (LPS16747) en deze hebben verlaten

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

22/12/2023

Laatste update op 19/07/2024