Sarclisa

Werkzame stof

Isatuximab

Houder

Sanofi Belgium

Status

Lopend

Indicatie

in combinatie met carfilzomib en dexamethason (Isa-Kd) voor de behandeling van volwassen patiënten met multipel myeloom die ten minste één eerdere behandeling gekregen hebben en blootgesteld/refractair zijn aan lenalidomide.

Openbare documenten

Goedkeuring

Informatie voor de patiënten

Geïnformeerde toestemming

Laatste update

30/05/2023

Laatste update op 15/09/2023