Livmarli

Werkzame stof maralixibat chloride
Houder Mirum Pharmaceuticals International B.V.
Status Lopend
Indicatie behandeling van cholestatische pruritus in patiënten van 2 maanden en ouder met het syndroom van Alagille (ALGS)
Openbare documenten Goedkeuring
  Informatie voor de patiënten
  Geïnformeerde toestemming
Laatste update 20/06/2023

 

Laatste update op 19/07/2024