Jaypirca

Werkzame stof Pirtobrutinib
Houder S.A. Eli Lilly N.V.
Status Lopend
Indicatie behandeling van volwassen patiënten met recidiverend of refractair mantelcellymfoom (MCL) die eerder zijn behandeld met een Bruton's tyrosinekinase (BTK)-remmer. 
Openbare documenten Goedkeuring
  Informatie voor de patiënten
  Geïnformeerde toestemming
Laatste update 24/11/2023

 

Laatste update op 19/07/2024