Jemperli

Werkzame stof dostarlimab
Houder GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A./N.V.
Status Lopend
Indicatie in combinatie met carboplatine-paclitaxel als eerstelijnsbehandeling van volwassen patiënten met mismatch-reparatiedeficiënt (dMMR)/ microsatellietinstabiliteit-hoog (MSI-H) gerecidiveerd of primair gevorderd endometrium-carcinoom en die in aanmerking komen voor systemische therapie
Openbare documenten Goedkeuring
  Goedkeuring amendement
  Informatie voor de patiënten
  Geïnformeerde toestemming
Laatste update 31/01/2024

 

Laatste update op 19/07/2024