Talquetamab

Werkzame stof Talquetamab
Houder Janssen-Cilag NV
Status Lopend
Indicatie monotherapie voor de behandeling van volwassen patiënten met gerecidiveerd en refractair multipel myeloom die ten minste 3 eerdere behandelingen hebben kregen, waaronder een immunomodulerend middel, een proteasoomremmer en een anti‐CD38‐antilichaam, die tijdens de laatste therapie ziekteprogressie hebben vertoond
Openbare documenten

Goedkeuring

Goedkeuring amendement

 

Informatie voor de patiënten

Informatie voor de patiënten - amendement

 

Geïnformeerde toestemming

Geïnformeerde toestemming - amendement

Laatste update 03/06/2024

 

Laatste update op 19/07/2024