Epcoritamab

Werkzame stof Epcoritamab
Houder AbbVie Belgium SA/NV
Status afgesloten
Indicatie Derde en volgende behandelingslijnen (3e +) Relaps/refractair (R/R) diffuus groot B-cellymfoom (DLBCL)
Openbare documenten Goedkeuring
  Informatie voor de patiënten
  Geïnformeerde toestemming
Laatste update 19/07/2024

 

Laatste update op 19/07/2024