Talzenna

Werkzame stof talazoparib
Houder Pfizer NV/SA
Status Lopend
Indicatie in combinatie met Xtandi (enzalutamide) voor de behandeling van volwassen patiënten met gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker (mCRPC) bij wie chemotherapie niet klinisch geïndiceerd is
Openbare documenten Goedkeuring
  Informatie voor de patiënten
  Geïnformeerde toestemming
Laatste update 27/11/2023

 

Laatste update op 19/07/2024