Omjjara

Werkzame stof Momelotinib
Houder GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A./N.V.
Status Lopend
Indicatie de behandeling van ziektegerelateerde splenomegalie of symptomen bij volwassen patiënten met matige tot ernstige anemie die lijden aan primaire myelofibrose, myelofibrose na polycythaemia vera of myelofibrose na essentiële trombocythemie en die niet eerder met een Janus-Kinase (JAK)-remmer behandeld zijn, of behandeld zijn met ruxolitinib. 
Openbare documenten Goedkeuring
  Goedkeuring amendement
  Informatie voor de patiënten
  Geïnformeerde toestemming
Laatste update 07/02/2024

 

Laatste update op 19/07/2024