Jardiance (empagliflozin)

Werkzame stof empagliflozin
Houder BOEHRINGER INGELHEIM Scomm
Status Lopend
Indicatie Het gebruik van Jardiance® voor de behandeling van volwassen patiënten met chronische nierschade met een eGFR < 45 ml/min/1,73 m² & uACR < 200 mg/g of met een eGFR ≥60 tot < 90 ml/min/1,73 m2 in geval van uACR ≥200 mg/g
Openbare documenten Goedkeuring
  Informatie voor de patiënten
  Geïnformeerde toestemming
Laatste update 20/06/2024

 

Laatste update op 19/07/2024