Orladeyo®

Werkzame stof     Berotralstat dihydrochloride
Houder Biocryst Ireland Limited
Status Lopend
Indicatie Orladeyo is geïndiceerd voor routineprofylaxe van terugkerende aanvallen van hereditair angio- oedeem (HAE) bij volwassen en adolescente patiënten van 12 jaar en ouder. 
Openbare documenten Goedkeuring
  Informatie voor de patiënten
  Geïnformeerde toestemming
Laatste update 13/02/2024

 

Laatste update op 19/07/2024